Kinderopvangtoeslag
 • Wat is het?

  Werken u en uw partner overdag of zijn er andere redenen waarom u niet elke dag zelf voor uw kinderen kunt zorgen? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een financiële bijdrage van de overheid voor de opvang van uw kinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij een gastouder.

  U kunt als ouder alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt (reistijd telt niet mee). Hierbij moet u uitgaan van de ouder die het minste uren per jaar werkt. Werkt u (ook) betaald in de gastouderopvang? Voor deze uren krijgt u geen kinderopvangtoeslag.

 • Hoe werkt het?

  U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt, studeert, een traject volgt om werk te vinden of als u verplicht een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling.

  In de volgende situaties kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen als u niet werkt:

  U bent jonger dan 18, u krijgt bijstand en u volgt een opleiding

  U volgt een traject naar werk en u hebt geen uitkering of werkgever

  U volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling

  U volgt een traject naar werk

  U bent student

  Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, hangt af van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook hangt de kinderopvangtoeslag af van het aantal uren waarvoor u de toeslag aanvraagt, van het soort opvang en van de uurprijs die u voor de opvang moet betalen.

  Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet, dan vindt u meer informatie bij de Belastingdienst. In bijzondere gevallen kan ook de gemeente bijspringen.

 • Wat moet ik doen?

  • U bedenkt hoeveel uur per week of per maand u kinderopvang nodig hebt.
  • U zoekt een geregistreerde organisatie die kinderopvang biedt, waar u uw kind inschrijft. Of u regelt een geregistreerde particulier die 'wit' loon krijgt uitbetaald.
  • U vraagt de brutoprijs per uur per kind.
  • U gaat naar de Belastingdienst, afdeling Toeslagen. Hier kunt u een proefberekening maken.
  • Hierbij hebt u de loongegevens nodig van u en uw partner. Hieruit volgt een inkomensafhankelijk totaalbedrag. Daarna kunt u direct een aanvraag indienen bij de Belastingdienst.
  • U sluit een overeenkomst met het kindercentrum of het gastouderbureau van uw keuze. U betaalt de rekeningen die deze organisatie stuurt. Een deel van de kosten kunt u terugkrijgen van de Belastingdienst.
 • Wat moet ik meenemen?

  U hebt het adres nodig van de instelling die de opvang gaat regelen en de financiële gegevens van uzelf en uw partner.

 • Aanvullende informatie

  Kinderopvangtoeslag

  De kinderopvangtoeslag bestaat meestal uit 2 delen:

  • De overheidsbijdrage. De hoogte van de bijdrage hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat u in de opvang heeft.
  • De werkgeversbijdrage. Als u werkt, draagt de werkgever 1/6e deel bij in de kosten van de kinderopvang. Werkt uw partner ook, dan krijgt u allebei 1/6e deel, dus in totaal 1/3e deel. Hebt u geen partner? Dan wordt de werkgeversbijdrage aangevuld tot 1/3e deel. De werkgeversbijdrage krijgt u niet rechtstreeks van uw werkgever, maar van de Belastingdienst.

  U kunt een bijdrage krijgen voor de volgende vormen van kinderopvang:

  • Dagopvang: dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende een of meer dagdelen per week het hele jaar door worden opgevangen.
  • Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar (tot en met het moment waarop ze de basisschool verlaten) vóór en na schooltijd en in de vakanties.
  • Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag een maximaal aantal kinderen (exclusief eigen kinderen) opvangen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • Ouderparticipatiecrèches zijn een vorm van opvang waarin een groep ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangt.
  • Eigen oppas: ook een particuliere oppas valt onder deze regeling, zolang u de oppas wit betaald en de oppas geregistreerd is als gastouder. U kunt dit regelen via een gastouderbureau. Meer informatie kunt u krijgen bij gastouderbureaus en de Belastingdienst.

  U kunt meer informatie krijgen bij Het Kienderbenkske of bij Spring Kinderopvang.

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

SIMloket