Kinderopvang controle
 • Wat is het?

  De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht.

  De GGD bezoekt elk jaar onaangekondigd kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. De inspecteur bekijkt de dagelijkse praktijk en controleert de kwaliteit van de opvang. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

  Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende, dan kan de gemeente direct maatregelen eisen. Gebeurt er niets, dan kan de gemeente bestuursdwang toepassen en zelfs verbieden dat de organisatie doorgaat met de kinderopvang.

 • Hoe werkt het?

  De GGD inspecteert altijd de volgende zaken:

  • Heeft de organisatie een pedagogisch beleidsplan?
  • Is de huisvesting van de kinderopvang voldoende?
  • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
  • Heeft elke medewerker in de opvang een VOG?
  • Verder stelt de inspecteur vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

  In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die aan de wettelijke eisen voldoen. Elke organisatie heeft een registratienummer, behalve als het gaat om een peuterspeelzaal. Het registratienummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag wilt aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Inspectierapport GGD opvragen

  U kunt de openbare inspectierapporten van de GGD opvragen. Zoek in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen naar de organisatie waarover u het rapport wilt lezen. U kunt het rapport meteen downloaden. Het rapport kunt u ook altijd inzien bij de organisatie zelf.

  Klacht over kinderopvang

  Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Ga dan binnen 3 maanden met uw klacht naar de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. U kunt uw klacht digitaal of schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie.

  Zit u in een oudercommissie die een conflict heeft met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u met uw klacht naar de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

 • Aanvullende informatie

  Informatie via Geschillencommissie

  Bij de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u de volgende informatie krijgen:

  • Is een organisatie geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang?
  • Zijn er al eerder uitspraken gedaan in soortgelijke zaken?
  • De procedure voor het indienen van een klacht.

  Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen moet elke formele kinderopvang zich bij de gemeente melden. De GGD controleert voor gemeenten de opvang. Daarmee bestrijden gemeenten illegale opvang en pakken zij kindercentra en gastouderbureaus die tekort schieten aan.

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

SIMloket