Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)
 • Wat is het?

  Heeft u ten gevolge van ziekte of gebrek, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem? U ondervindt beperkingen bij de zelfredzaamheid en/of deelname aan het normale maatschappelijke leven. Zijn deze beperkingen van langdurige aard, langer dan 6 maanden. Dan heeft u mogelijk recht op een voorziening in het kader van de Wmo tenzij de voorziening algemeen gebruikelijk is.

  Algemeen gebruikelijk is tot het gangbare gebruiks- en bestedingspatroon behorend. Voor de voorziening hulp bij het huishouden kan een indicatie voor minder dan 6 maanden afgegeven worden als blijkt dat er voor een kortere periode hulp bij het huishouden nodig is en u geen familie, vrienden of buren hebt waarop u kunt terugvallen.

 • Hoe werkt het?

  Algemene voorwaarden

  Recht op een voorziening bestaat slechts voor zover:

  • U kunt alleen een voorziening aanvragen in de gemeente waar u woont.
  • U kunt voor de betreffende voorziening op geen enkele andere wijze een beroep doen, bijvoorbeeld vanuit uw zorgverzekering of mantelzorg.

  Voorzieningen

  Hierbij kunt u denken aan voorzieningen om de beperkingen op het gebied van het voeren van het huishouden, het verplaatsen in en om de woning, het lokaal verplaatsen alsmede de beperkingen bij het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan te compenseren.

 • Wat moet ik doen?

  • U dient een meldingenformulier in te vullen en aan de gemeente te zenden.
  • U krijgt een afspraak met een WMO medewerker.
  • U dient in overleg met de WMO medewerker een aanvraag in bij uw gemeente.
  • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een vergoeding of op een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de gemeentelijke regeling. Hierbij kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te onderzoeken. Dat onderzoek is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente in haar beoordeling het advies over.
  • U ontvangt thuis een beschikking met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

  De gemeente beoordeelt

  • Of u tot de rechthebbenden behoort.
  • Of u bij andere voorzieningen of instanties terecht kunt, bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar.
  • In welke mate ondersteuning wordt geboden. Bij de bepaling hiervan speelt de noodzaak van de voorziening een rol.

  Besluitvorming

  De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties.

  Voor de aanmelding verwijzen wij u naar het formulier Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

 • Hoe lang duurt het?

  De Wmo compenseert mensen met een beperking. Door het treffen van voorzieningen, hulp en ondersteuning een zodanige positie aan mensen verschaffen dat zij in aanvaardbare mate zelfredzaam zijn.

  De gemeente bepaalt zelf welke vorm van ondersteuning zij biedt. Het gaat om hulp en ondersteuning zodat de burger een huishouden kan voeren, zich in en om de woning en lokaal kan verplaatsen en kan deelnemen in het maatschappelijk verkeer.

  Ook biedt de Wmo ondersteuning aan mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorg en vrijwilligers. De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.

 • Formulieren

  Meteen invullen: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) melding

  Of eerst afdrukken, daarna invullen en inleveren bij de gemeente: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) melding (PDF-formaat, 8,4 KB)

  Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader.

 • Openbare documenten

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

SIMloket