Afval

 • Afvalkalender 2020

  Welk afval moet u op welke manier aanbieden? Wanneer wordt het afval ingezameld? Waar staan de luiercontainers? Dit en meer vindt u in de Afvalkalender die u hieronder kunt downloaden. 

 • Afval Infolijn

  Bij de Afval Infolijn kunt u gratis terecht met bijna al uw vragen over afval. Dat kan telefonisch (0800) 221 00 13 of via de button Mijn container online.

 • Groente-, fruit- en tuinafval

  Van groente-,fruit- en tuinafval (gft) wordt compost gemaakt. In uw groene container of emmer kunt u het apart houden van het overige afval. 

 • Restafval

  Restafval wordt niet hergebruikt, maar verbrand. Restafval moet u aanbieden in de grijze container. Vuilniszakken die u gelijktijdig met de container aanbiedt neemt de inzamelaar niet mee.

 • Plastic, metaal- en drankverpakkingen

  Plastic, metaal- en drankverpakkingen (PMD) worden eens per twee weken ingezameld. Dit gebeurt op de woensdag in de even weken. De speciaal hiervoor bedoelde zakken worden huis-aan-huis ingezameld. Nieuwe zakken zijn gratis af te halen bij diverse winkels en het gemeentehuis. 

 • Papier en karton

  Bij oud papier horen ook verpakkingen van papier of karton, echter géén verpakkingen van melk en vruchtensappen.

 • Glas

  Flessen en glazen potten kunt u, op kleur gesorteerd, aanbieden bij de glasbak. Gooi géén aardewerk, steen, vlakglas, porselein, doppen en kurken in de glasbak.

 • Textiel

  Afgedankte, gedragen kleding en oude schoenen kunt u aanbieden bij één van de kledingcontainers.

 • Luiers

  Gebruikte luiers kunt u gescheiden inleveren. Verzamel de luiers in speciale witte luierzakken die u gratis kunt ophalen.

 • Grof tuinafval

  Snoeihout van bomen, heesters en andere gewassen is composteerbaar nadat het is verkleind en versnipperd. Het kan gebruikt worden in plantsoenen, bijvoorbeeld als bodemverbeteraar.

 • Huishoudelijk chemisch afval

  Huishoudelijk chemisch afval (KCA) hoort niet bij het huisvuil. Het is schadelijk voor mens, dier en milieu.

 • Herbruikbare spullen, wit- en bruingoed

  Herbruikbare spullen en wit- en bruingoed worden gratis aan huis opgehaald door Stichting Actief. Het materiaal moet wel in goede staat verkeren, dat wil zeggen schoon, niet versleten en compleet.

 • Asbest

  Vanwege de risico’s voor gezondheid en milieu moet asbesthoudend afval onder speciale omstandigheden worden gestort. Bij verwijdering van asbest moet u goed opletten; vrijkomende vezels zijn bij inademing gevaarlijk voor uw gezondheid. Particulieren mogen maximaal 35 vierkante meter asbesthoudende golfplaten zelf verwijderen, een melding is verplicht.

 • Metalen en oud ijzer

  Hergebruik van materialen zoals ijzer, lood, zink, koper, messing en blik spaart kostbare, nieuwe grondstoffen uit.

 • Milieupark Heukelom

  Bij het milieupark kunt u verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Hieruit worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen. Alleen particulieren uit de gemeente Bergen kunnen bij het milieupark afval aanbieden. Legitimatie is daarom verplicht.

Pagina opties