Wonen

VerduurSAMEN2030

Informatie over duurzaamheid binnen de gemeente Bergen.

Boxlink

Woonvisie Gemeente Bergen

Informatie over de Bergense uitwerking van de Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg (regiovisie).

Boxlink

Bouwkavels

Voor de bouw van woningen in Afferden, Siebengewald, Well en Wellerlooi.

boxlink

Glasvezel in buitengebied

Met informatie over de aanleg van glasvezel.

boxlink naar Glasvezel in buitengebied

Herinrichting straten

Informatie over herinrichting van verschillende straten.

boxlink naar herinrichting straten

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt sinds 2010 veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. 

boxlink naar omgevingsvergunning

Maaspark Well

Een plan waarin alle aspecten van veiligheid, natuur, toerisme, ondernemen en infrastructuur aan bod komen. Lees hierover meer. 

boxlink naar maaspark well

Omgevingsvisie Bergen 2030

Wat wil Gemeente Bergen de komende jaren bereiken? Dat is vastgelegd in de Omgevingsvisie Bergen 2030.

boxlink naar 'Hoe ik Bergen zie....'

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen geven informatie over de inrichting en het gebruik van een bepaald gebied. 

boxlink naar Bestemmingsplannen

Dijkversterkingen Bergen

Pagina opties