Hoe werkt de gemeente

Burgemeester en wethouders

Samenstelling, besluitenlijsten collegevergaderingen, coalitieprogramma, columns en spreekuur.

Link naar pagina College

Ambtelijke organisatie

Informatie over de secretaris-directeur, managementteam en afdelingen.

boxlink ambtelijke organisatie

Veilig e-mailen

Het versturen van (privacy) gevoelige informatie aan inwoners en partners van Gemeente Bergen.

boxlink naar veilig e-mailen

Gemeenteraad en commissies

Wie zitten er in de raad, commissies, presidium, taken, vergaderschema, raadsinformatiebrieven (RIB).

boxlink naar gemeenteraad

Samenwerking

Informatie over Dynamic borders, Euregio Rijn-Waal en Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Boxlink

Online privacyverklaring

Welk informatiebeleid hanteert Gemeente Bergen voor het gebruik van de website?

boxlink privacyverklaring

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn taken. 

boxlink naar griffie

Bekendmakingen en publicaties

Informatie over Gemeenteberichten, officiële bekendmakingen, persberichten, sociale media , verordeningen en regelgeving.

boxlink naar Bekendmakingen en publicaties

Huisregels

Binnen gemeente Bergen (L) wordt iedereen geacht zich aan de huisregels te houden. 

boxlink naar huisregels

Pagina opties