Gemeentebericht 443, 30 december 2020, Besluit regels omtrent Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Gemeentebericht 443, 30 december 2020, Besluit regels omtrent Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Dit item is verlopen op 12-02-2021.

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders houdenede regels omtrent Besluit mandaat, volmacht en machtiging ligt ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 te Nieuw Bergen.

Inzage

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. Hiervoor dient u een afspraak te maken. U kunt het besluit hieronder ook inzien.

Pagina opties