Gemeentebericht 259, 15 september 2020, Siebengewald, Kreeftenheide 24, verwijderen asbesthoudende materialen

Gemeentebericht 259, 15 september 2020, Siebengewald, Kreeftenheide 24, verwijderen asbesthoudende materialen

Dit item is verlopen op 28-10-2020.

Gemeentebericht 259, Siebengewald, Kreeftenheide 24, 5853 AK, verwijderen asbesthoudende materialen (ontvangen 28-08-2020)

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Het is niet mogelijk om zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Pagina opties